Galileo

(projekt UE)

Artykuły (1)

  • projekt UE

    Galilea z Kongresówy

    • Sobota, 12 listopada 2005 (07:17)
    Choć będzie to opowieść z silnymi akcentami poznańskimi, zacząć wypada od Pragi, gdzie w dzielnicy Vinohrady żył kiedyś właściciel piwiarni, pan Rampa.