Kiedy OC przedłuży się automatycznie, a kiedy nie?

Zawarcie umowy komunikacyjnego ubezpieczenia OC jest obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu. Brak ochrony jest podstawą do tego, żeby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) nałożył karę za brak OC – wystarczy zaledwie jeden dzień przerwy. Wielu posiadaczom aut zdarza się zapomnieć, że w pewnych przypadkach ochrona ubezpieczeniowa nie przedłuży się automatycznie. Kiedy do tego dochodzi?

Kiedy OC przedłuży się automatycznie?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych umowę komunikacyjnego OC zawiera się na 12 miesięcy, po czym dochodzi do jej automatycznego przedłużenia na kolejny rok. Jeśli korzystasz z takiej ochrony i chcesz zakończyć współpracę z danym towarzystwem, to musisz złożyć pisemne wypowiedzenie. Najpóźniej powinieneś tego dokonać na dzień przed zakończeniem polisy OC. Jeśli zrezygnujesz z usług dotychczasowego ubezpieczyciela, to powinieneś zawrzeć nową umowę z innym towarzystwem ubezpieczeniowym, żeby nie dopuścić do przerwy w ochronie. Pamiętaj, że taka przerwa powyżej 14 dni wiąże się z ryzykiem nałożenia przez UFG kary w wysokości 200 proc. minimalnego wynagrodzenia w przypadku posiadacza samochodu osobowego.

Kiedy OC nie przedłuży się automatycznie?

Ochrona w ramach ubezpieczenia OC wygaśnie w przypadku:

  • OC krótkoterminowego - na podstawie art. 27 w wyjątkowych sytuacjach można zawrzeć umowę na okres krótszy niż 12 miesięcy. Z ubezpieczenia krótkoterminowego korzystają m.in. właściciele komisów samochodowych. Jeśli kupowałeś od takich firm auto, to bardzo prawdopodobne, że było ono ubezpieczone krótkoterminowo. Jeśli korzystasz z takiej ochrony, to pamiętaj, że umowa wygaśnie automatycznie wraz z jej zakończeniem.
  • Nieopłacenia całej składki na OC - po zawarciu umowy ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe wyznaczy termin, do którego należy uregulować składkę. Jeśli tego nie zrobisz, to w dalszym ciągu będziesz objęty ochroną ubezpieczeniową, ale nie unikniesz uiszczenia opłaty. Jeśli mimo wezwań do zapłaty wysyłanych przez ubezpieczyciela nie wywiążesz się z tego obowiązku, to może się to skończyć dla ciebie nawet postępowaniem sądowym i komorniczym.
  • Przekazania polisy OC sprzedającemu - jeśli kupiłeś samochód, to wraz z pojazdem powinieneś otrzymać również ubezpieczenie OC. Nie podlega to żadnym negocjacjom - możesz korzystać z ochrony do końca jej obowiązywania. Sprzedający nie ma na to żadnego wpływu. Korzystanie z polisy zbywcy nie jest jednak twoim obowiązkiem. Umowę możesz wypowiedzieć dowolnego dnia przed jej zakończeniem. Wówczas zbywca otrzyma zwrot składki, a ty masz obowiązek wykupić nowe ubezpieczenie OC, tak, żeby nie dopuścić do przerwy w ochronie. Jeśli jednak zdecydujesz się na korzystanie z OC zbywcy, to pamiętaj, że polisa wygaśnie automatycznie, wraz z dniem zakończenia umowy. Jak najbardziej możesz dalej współpracować z tym samym ubezpieczycielem, ale najpierw musisz skorzystać z kalkulatora i ewentualnie zdecydować się na polisę w danym towarzystwie.

Konsekwencje braku ubezpieczenia OC

Jak wspomniałem, brak ochrony ubezpieczeniowej wiąże się z karą nałożoną przez UFG. Jej wysokość zależy od rodzaju pojazdu, czasu przerwy w ochronie ubezpieczeniowej i minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Posiadacz samochodu osobowego, który nie ma ubezpieczenia, zapłaci:

  • 40 proc. minimalnego wynagrodzenia - przerwa do 3 dni,
  • 100 proc. minimalnego wynagrodzenia - przerwa od 4 do 14 dni,
  • 200 proc. minimalnego wynagrodzenia - przerwa powyżej 14 dni.

Nie zapominajmy o tym, że jeśli posiadacz pojazdu spowoduje wypadek, nie mając ubezpieczenia OC, to odszkodowanie poszkodowanym wypłaci UFG. Jednak w takim przypadku przedstawiciele instytucji zwrócą się do sprawcy z regresem i to on będzie musiał oddać do funduszu kwotę odszkodowania.

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje