Reklama

Oto największa różnica między mężczyzną a kobietą...

W kulturze masowej funkcjonuje pogląd, że mężczyźni postrzegają rozumem a kobiety sercem. Czy ten pogląd jest uzasadniony? Czy stanowi odzwierciedlenie dogmatycznych kanonów różnic między kobietą i mężczyzną?

Postrzeganie i przeżywanie emocji jest jedną z najistotniejszych różnic między kobietą i mężczyzną. Dowiodły tego badania przeprowadzone w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na grupie 14 mężczyzn i 24 kobiet. W eksperymencie zostały wykorzystane zdjęcia i animacje dwóch różnych ekspresji. W rezultacie okazało się, że ekspresje mimiczne prezentowane w sposób dynamiczny są oceniane jako bardziej intesywne niż te statyczne.

Reklama

O dziwo, również wyraźniej były odbierane ekspresje wyrażające złość niż radość. Jednocześnie osoby przeprowadzające badania zaobserwowały, że w przypadku mężczyzn dynamiczny sposób prezentacji bodźców zwiększył ocenę intensywności emocji, ale tylko w odniesieniu do złości. Kobiety, biorące udział w badaniu, oceniły bodźce dynamiczne jako bardziej intensywne, bez względu na rodzaj przekazywanych emocji. Zrozumiałe jest to, że emocje dynamiczne są lepiej odbierane niż statyczne. Spowodowane jest to codziennym stykaniem się z dynamicznym przekazywaniem emocji.

Złość = zagrożenie


Fakt, że bodźce negatywne są intensywniej odczuwane przez odbiorców wynika najprawdopodobniej z tego, że sygnały o zagrożeniu - w tym przypadku złość - są dla nas ważniejsze, gdyż dotyczą naszego bezpieczeństwa. Naukowcy analizujący tego typu badania, zaobserwowali regułę, że mężczyźni poddani próbie intensywniej odbierali złość - a więc zagrożenie - co wynikało z uwarunkowań ewolucyjnych. Ponadto w życiu codziennym to właśnie mężczyźni zmuszeni są do większej - i czasem brutalniejszej - rywalizacji niż kobiety.

Równie  interesujące wyniki uzyskano po analizie reakcji kobiet. Grupa poddana próbie reagowała tak samo intensywnie na bodźce złości i radości. Eksperyment wykazał, że dla kobiet szczególnie zaangażowanych w różnorodne społeczne i emocjonalne zależności różne emocje - zarówno te o charakterze pozytywnym, jak i negatywnym - są takie same.

Badanie jednak nie dało jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak intensywnie kobiety odbierają bodźce. Czy jest to poziom zbliżony do obioru przez mężczyzn złości, czy bardziej radości? Wyniki potwierdzają, że kobiety w swojej naturze są bardziej uczuciowe, łatwiej ulegają emocjom i wykazują większą wrażliwość. Również lepiej postrzegają i odnotowują emocje u innych ludzi. Dominuje także teza, że mężczyźni starają się nie okazywać uczuć, są bardziej wyważeni i stabilni emocjonalnie.

Większa rywalizacja, to mniejsza wrażliwość

Większa wrażliwość kobiet spowodowana jest tym, że częściej zapadają one na "cywilizacyjne schorzenia", jakimi są różnego rodzaju depresje. Prawdopodobnie na częstsze depresje u kobiet składa się również fakt, potwierdzony badaniami (Canli 2002), że "płeć piękna" bardziej zapamiętuje emocje negatywne.[1] Mężczyźni przyzwyczajeni w życiu codziennym do rywalizacji mają większą sposobność do spotykania się z emocjami negatywnymi. Częste napotykanie agresji powoduje u nich zmniejszenie poczucia wrażliwości. Mężczyźni częściej wybierają zawody techniczne o ścisłym profilu, częściej uprawiają sporty zespołowe, gdzie wymagana jest "pozytywna agresja" wobec przeciwnika. Kobiety natomiast lepiej czują się w profesjach o charakterze humanistycznym.

Różnice emocjonalne między kobietą a mężczyzną dostrzec można również w samej ekspresji emocji. Kobiety częściej uzewnętrzniają swoje uczucia w gestach, mimice twarzy, czy głosie. Mężczyźni natomiast starają się swoje emocje ukrywać. W społeczeństwie panuje nawet pogląd, że uzewnętrznianie swoich uczuć jest niemęskie, wręcz "niesamcze". Wyciszanie emocji w skrajnych przypadkach i przy powstaniu specyficznych uwarunkowaniach zewnętrznych i biologicznych może prowadzić do aleksytymii, czyli do "psychicznej i emocjonalnej ślepoty". 

Mężczyźni lekceważą emocje?


Można skłonić się do kolokwialnego stwierdzenia, że męska psychika lekceważy emocje. Kobiety generują o wiele szerszą ich gamę. Obok strachu i agresji dochodziły uczucia związane z wychowaniem potomstwa, motywacja i emocje, które miały znaczenie w szerszym wymiarze czasowym. Warto w tym miejscu przypomnieć, że wśród pacjentów cierpiących na depresję, a więc na nagromadzenie się nadmiernych negatywnych emocji, większy procent stanowią kobiety.

Kolejną cechą różniącą emocjonalnie kobiety od mężczyzn jest inteligencja emocjonalna. Kobiety mają znacznie większą inteligencję emocjonalną, kompetencji społecznych, cech osobowości, a nawet właściwości motywacyjnych jednostki. W potocznym rozumieniu inteligencja emocjonalna kobiet nazywana jest "kobiecą intuicją". 

Warto również dodać, że wiele najnowszych badań mówi o istnieniu różnic między płciami w funkcjonowaniu emocjonalnym. Mogą one być spowodowane odmiennością  w anatomicznej oraz funkcjonalnej organizacji ich mózgów. Nie można jednak zapomnieć jak ważne znaczenie ma środowisko, w którym żyjemy i podlegamy konkretnym, charakterystycznym dla danej kultury zachowaniom.

Magdalena Mańk

[1] K. Rymarczyk, Emocje a płeć, [w:] Kosmos. Problemy nauk biologicznych, tom 52, 2003, s. 67


INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: psychika | emocje | mężczyna | różnica

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje