Reklama

Straż Parku: Alkohol w Tatrach to duży problem

- Turyści zaopatrują się w różne trunki na wycieczki. Są osoby, które kontrolują spożycie, wypiją tyle, żeby mieć nieco lepszy humor, gorzej, kiedy ktoś przesadzi tak, że nie jest w stanie samodzielnie wrócić ze szlaku. Dość często mamy zgłoszenia, że ktoś leży przy ścieżce lub siedzi przy ławostole i nie ma z nim kontaktu. I jest kłopot - zwraca uwagę w rozmowie z Interią Grzegorz Lorek, zastępca komendanta Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Reklama

Pracę Grzegorza Lorka i innych pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego można śledzić w drugim sezonie serialu dokumentalnego "Patrol Tatry", emitowanym w telewizji FOKUS TV w każdą niedzielę o godzinie 15:25.

Reklama

Dariusz Jaroń, Interia: Czym zajmuje się Straż Parku?

Grzegorz Lorek, TPN: - Naszym zadaniem jest zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z ochroną przyrody. Dodam, że Straż Parku pełni służbę w większości parków narodowych w Polsce, a ich obowiązki uzależnione są od charakterystyki, powierzchni i problematyki konkretnego obszaru.

O jakie przestępstwa i wykroczenia chodzi? Pytam o TPN.

- Jeśli mówimy o przestępstwach, to mamy do czynienia z nielegalnym pozyskiwaniem zwierzyny, czyli kłusownictwem. Dotyczy to nie tylko gatunków będących pod ścisłą ochroną, ale ogółu zwierząt zamieszkujących na terenie parku narodowego. W TPN są gatunki chronione, wręcz sztandarowe, jak znajdujące się w emblemacie parku kozice, a także niedźwiedzie, świstaki, rysie, wilki, jelenie, sarny, ptaki - np. sowy, dzięcioły, gady. Czy drobne, jak kuny, wydry, lisy, łasice i inne. Polowanie na którekolwiek z nich jest zabronione.

Zdarzają się przypadki kłusownictwa na terenie parku?

- Odkąd pracuję w parku zdarzały się takie przypadki. Dotyczyły głównie polowania na kozice, zwierzynę jeleniowatą i świstaki. Trzeba być cały czas czujnym, wiedzieć, co się dzieje w terenie, aby zapewnić zwierzętom bezpieczeństwo i utrzymać ich liczebność.

A inne przestępstwa?

- Niszczenie mienia parku, kradzież drewna, nielegalny wyrąb. Oprócz Straży Parku teren patroluje i monitoruje kilkadziesiąt osób - strażnicy, podleśniczowie i leśniczowie. Każdy ma pod sobą określony teren, obchód, za który odpowiada. Reagujemy na wszelkie zgłoszenia koleżanek i kolegów z terenu, gdy tylko zostanie skradzione drewno lub ujawniony zostanie nielegalny wyrąb.

To są przestępstwa niezwiązane z ruchem turystycznym. Z jakimi niepożądanymi zachowaniami w szczycie sezonu letniego najczęściej macie do czynienia?

- Zacznę od liczb. Tatrzański Park Narodowy odwiedza blisko cztery miliony turystów rocznie. Liczba ta wzrosła w ciągu ostatnich 8-10 lat o okrągły milion. Presja turystyczna na tak niewielką powierzchnię jest ogromna, nie wszyscy pewnie wiedzą, że TPN mieści się w jednej dolinie alpejskiej. Chyba żaden park w Europie, a może nawet na świecie, przy tak małej powierzchni terenu nie ma tak wielu gości w skali roku.

To już jest zagrożeniem dla przyrody.

- Oczywiście. Przy takich rzeszach turystów zdarzają się zjawiska niepożądane, takie jak zrywanie roślin, śmiecenie, hałasowanie, poruszanie się poza szlakami, płoszenie zwierząt, biwakowanie, wspinanie się w miejscach niedozwolonych, wchodzenie do jaskiń przez osoby do tego nieuprawnione, wjazdy pojazdami na terytorium parku - samochodami, quadami, jednośladami. Jak pan widzi, jest co robić. Nie ujmując oczywiście inny parkom narodowym, bo w każdym koledzy mają swoje problemy, nie tylko w Tatrach.

Jak turyści tłumaczą się z popełnionych wykroczeń? Na ile wynikają one z niewiedzy?

- Najczęściej mówią: nie wiedziałem, nie zdawałam sobie sprawy. Zdarzają się turyści, nieświadomi faktu, że znajdują się na terenie parku narodowego. Przy kontroli biletów mówimy im wtedy, żeby zapoznali się z informacjami zawartymi na odwrocie wejściówek. Swoją drogą przy każdym wejściu do parku jest regulamin dotyczący zasad udostępniania, precyzyjnie informujący o tym, co nam wolno, a czego nie.

Turysta kupuje bilet do parku i nie wie, że jest w... parku?

- Musimy takie tłumaczenia przyjmować, ale skoro ktoś wchodzi na teren chroniony, zakupuje bilet, musi nie tylko być świadomy miejsca, w którym się znalazł, ale też przepisów, których należy przestrzegać przez całą wycieczkę. Informacji nie brakuje. Są nie tylko na wejściach biletowych, ale też w głębi parku, że nie wspomnę o stronie internetowej tpn.pl. Na przykład nad stawami tatrzańskimi mamy piktogramy informujące o zakazie kąpieli, karmienia kaczek czy wyrzucania czegokolwiek do wody. Miejsc podobnie oznakowanych jest znacznie więcej.

Jestem w stanie zrozumieć, że nie każdy turysta studiuje regulamin parku. Ale z psem nieświadomie przez punkt biletowy przejść nie sposób, to wymaga celowego działania, wręcz przemycenia czworonoga.

- Wszystko zależy od gabarytu zwierzęcia. Rzeczywiście kreatywność właścicieli czworonogów nie ma sobie równych. Widzieliśmy już psy schowane w torebkach, przykryte bluzą lub kurtką, wystające z plecaków. Niektórzy turyści podchodzą też z psem bardzo blisko budki, tak, że bileter nie jest w stanie dostrzec, że pod ladą przechodzi niepostrzeżenie zwierzę. Osoby sprzedające bilety nie są od tego, żeby każdemu przypominać o katalogu zasad obowiązujących na terenie parku narodowego, chociaż starają się to robić. Od tego jest regulamin, a turysta ma obowiązek się z nim zapoznać. Kasjer w kinie też nie przypomina każdemu o zakazie palenia w trakcie seansu.

Czym się kończy wnoszenie psa na teren parku narodowego?

- Jeśli wykroczenie zostanie ujawnione, najczęściej wyproszeniem właściciela zwierzęcia z parku i grzywną.

Za co najczęściej sypią się grzywny i mandaty?

- Mandaty najczęściej nakładane są za schodzenie ze znakowanego szlaku turystycznego. Problemem jest też wjeżdżanie pojazdami w miejsca niedozwolone, zrywanie roślin, hałasowanie, palenie tytoniu, śmiecenie. To ostatnie jest bardzo trudne do ujawnienia. Turyści starają się tak pozostawić po sobie odpadki, puszki, butelki i papierki, żeby nikt ich o to nie posądził. Dość sprytnie to robią. Z wiadomych względów o wiele łatwiej przyłapać kogoś na paleniu.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: Patrol Tatry | Dariusz Jaroń | Grzegorz Lorek | TPN | Tatry

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje