Reklama

REGULAMIN "Sondaż - Zegarki SMS"

Postanowienia ogólne

Reklama

1. "Sondaż - Zegarki SMS", zwany dalej Sondażem, organizowany jest przez INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, zwaną dalej INTERIA.PL.

2. Fundatorem nagród jest firma ZIBI S.A. w siedzibą w Warszawie..

3. Sondaż trwa od godziny 00:00:01 dnia 27 sierpnia 2008 r. do godziny 23:59:59 dnia 02 września 2008 r.. Sondaż prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

4. Niniejszy Sondaż nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

5. Nagrodami w Sondażu jest 16 (słownie: szesnaście) zegarków firmy Lorus, o wartości 265 zł każdy.

6. Uczestnikiem Sondażu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL, współpracowników INTERIA.PL oraz członków ich rodzin. Sondaż przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci Orange, Era, Play i Plus GSM.

7. W Sondażu samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Sondażu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

Zasady Sondażu

8. Aby oddać swój głos w Sondażu oraz wziąć udział w losowaniu nagród należy wysłać w okresie trwania Sondażu od godziny 00:00:01 dnia 27 sierpnia 2008 r. do godziny 23:59:59 dnia 02 września 2008 r SMS -a o określonej treści zgodnie z następującym schematem, FACET.ODPOWIEDZ (przykład FACET.TAK) pod numer 7152. Koszt SMS: 1 zł netto; (1,22zł brutto).

9. Ważne są jedynie zgłoszenia pozostawione za pośrednictwem SMS, wysłane pod numer 7152 (koszt 1 zł/1,22 zł z VAT). Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwala zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano Wiadomość SMS, nie biorą udziału w Sondażu. Z jednego numeru telefonu może nastąpić zgłoszenie udziału do Sondażu tylko jednego uczestnika. Treść każdego SMS -a, wysłanego przez uczestników Sondażu nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź.

10. Po prawidłowym wysłaniu SMS -a i jego przyjęciu w Systemie, System odsyła do uczestnika potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

11. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Sondażu dowolną ilość razy. Uczestnik, który ma zamiar wziąć ponowny udział w Sondażu, wysyła wiadomość SMS o treści określonej w pkt. 8..

12. Sondaże, w tym mające cechy badania opinii publicznej, organizowane przez INTERIA.PL są przedsięwzięciem marketingowym mającym na celu poznanie preferencji użytkowników serwisów portalu internetowego.

13. Organizator Sondażu pragnie zasięgnąć opinii użytkowników portalu www.interia.pl między innymi poprzez zbieranie wypowiedzi internautów dotyczących między innymi wyboru najlepszych produktów, najlepszych serwisów internetowych, najlepszych prac, najlepszych bądź najpopularniejszych aktorów, autorów, prezenterów itp., najciekawszych, najbardziej godnych polecenia miejsc wypoczynku itp.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: Kraków | organizator | mowa | firma | regulamin | uczestnik | zegarki | sondaże | nagrody

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje