Reklama

Nowy Rok = nowe zasady

Od nowego roku w armii obowiązywać będą nowe regulacje dotyczące wojskowej dyscypliny. Nowa ustawa reguluje i upraszcza system kar, dotyczy także wyróżnień, zwiększając motywacyjny charakter nagród.

Reklama

Nowy akt prawny zastąpi ustawę z 1997 roku, uchwaloną, gdy polskie wojsko składało się w części z poborowych i nie uczestniczyło też jeszcze w misjach, takich jak operacja w Afganistanie, gdzie żołnierze wykonują zadania bojowe.

Reklama

Nagradzać, nie karać

- Dwie zasadnicze nowości tej ustawy to, po pierwsze, zasada, że więcej jest nagród a mniej kar, a po drugie sprowadzenie decyzji dyscyplinarnych na niższy poziom, tak by w większym stopniu decydowali dowódcy żołnierzy - ocenił w rozmowie z PAP szef MON Bogdan Klich.

Koniec z pijaństwem

Nowe przepisy zaostrzają kary dla żołnierzy przyłapanych na pijaństwie lub odurzaniu się. Wprowadzają karę stwierdzenia niepełnej przydatności na stanowisku służbowym, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że żołnierz znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub narkotyku.

Nie będzie zakazu opuszczania koszar

Zmniejszeniu uległ katalog kar dyscyplinarnych - zrezygnowano z kary zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania oraz kary aresztu koszarowego.

Większy autorytet

Zgodnie z ustawą zwiększa się krąg przełożonych uprawnionych do stosowania kar dyscyplinarnych - status ten uzyskują także dowódcy drużyn. Zdaniem autorów regulacji, zwiększy to ich autorytet wśród podległych im żołnierzy.

Wchodzi procedura uproszczona

Obok zwykłych postępowań dwuinstancyjnych ustawa przewiduje procedurę uproszczoną, którą można będzie stosować w przypadkach oczywistych, niebudzących wątpliwości. W postępowaniu dyscyplinarnym, w myśl regulacji, żołnierza może reprezentować radca prawny lub adwokat.

Natychmiast przed sąd

Jeśli żołnierz naruszy jednocześnie dyscyplinę wojskową i prawo karne, rozpoczęcie postępowania dyscyplinarnego będzie możliwe natychmiast - bez czekania na zakończenie postępowania karnego.

Nagrodą będzie odwołanie kary

Po zmianach wydłuży się lista wyróżnień. Nagroda będzie mogła polegać też na zatarciu wcześniejszej kary.

Wyróżnienia dla byłych żołnierzy

Wyróżniać będzie można nie tylko żołnierzy służby czynnej, ale także byłych żołnierzy, w tym również pośmiertnie, za dokonania podczas pełnienia służby wojskowej.

Ustawa obowiązuje nie tylko w czasie pokoju

W ustawie rozszerzono zakres jej obowiązywania - usunięto ograniczenie, jakim było stosowanie jej w czasie pokoju, obejmując przepisami również m.in. czas po ogłoszeniu mobilizacji i wojny oraz stanów nadzwyczajnych.

Zmiany od początku roku

Projekt zmian rząd przyjął w styczniu. Nową ustawę o dyscyplinie wojskowej Sejm uchwalił w sierpniu. Zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku.

INTERIA.PL/PAP

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: zasad | kara | nowy rok

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje