Reklama

Niemcy: poprawność polityczna zmienia nazwy w Marynarce Wojennej

Odpalenie pocisku SM-2 z pokładu niemieckiej fregaty "Sachsen" /Deutsche Marine /domena publiczna

Tradycyjne, słynne nazwy pirsów w Bazie Marynarki Wojennej w Kilonii są już nieaktualne. W myśl nowych przepisów zmieniono je na polecenie inspektora Deutsche Marine.

Reklama

Polityczna poprawność w kwestii nazewnictwa i nomenklatury w siłach zbrojnych była do tej pory kojarzona głównie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Reklama

Obecnie nazywanie okrętów i obiektów US Navy nazwiskami znanymi z historii tego kraju i ich roli dla tamtejszych sił morskich, ale np. kojarzonych z Konfederacją są dziś niedopuszczalne. W ślady te poszła Republika Federalna Niemiec.

Tradycja Deutsche Marine opiera się na Ustawie Zasadniczej i jest integralną częścią wewnętrznych regulacji Bundeswehry. W nowej wersji prawodawstwa, już w 2017 roku ustalono, że rdzeń rozumienia tradycji będzie leżał w ponad 60-letniej historii państwa niemieckiego po II wojnie światowej, w wolnym, demokratycznym porządku, a także w oporze przeciwko dyktaturom i tyranii.

Odwoływanie się do wcześniejszych niemieckich sił zbrojnych jest nadal uznawane za część ich historii, ale nie jest już decydującym elementem tradycji.

W rezultacie inspektor Deutsche Marine polecił sprawdzenie wszystkich istniejących nazw koszar i innych obiektów infrastruktury pod kątem ich tradycyjnego charakteru w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz, w razie potrzeby, ich zmianę.

W przypadku Bazy Marynarki Wojennej (Marinestützpunkt) Kilonia - Tirpitzhafen, stacjonujący tam żołnierze zgodnie z nowym dekretem doszli do wniosku, że w szczególności nazwy nabrzeży Tirpitz i Scheer nie są już "aktualne, tradycyjne i tworzące tożsamość".

Dlatego zaproponowano nazwę Baza Marynarki Wojennej Kilonia-Wik. Dzięki niej, odnoszącej się do dzielnicy miasta, w której Deutsche Marine była i jest obecna, zostanie wyrażony ścisły związek między Kilonia a flotą. Nabrzeże Tirpitzmole zostanie przemianowane na Gorch-Fock-Mole, aby nawiązać do tradycyjnego miejsca postoju żaglowca szkolnego Gorch Fock, który jest zarówno symbolem Marynarki Wojennej, jak i wizytówką Kilonii.

Natomiast Scheermole otrzyma imię Oskara Kuscha, który został stracony jako porucznik marynarki za uwagi krytyczne wobec reżimu w 1944 roku.

Zgodnie w z komunikatem Deutsche Marine, "dzięki tym nowym nazwom Marynarka Wojenna pokazuje, że nie zaprzeczyła historii ani jej spuściźnie, ale jest również gotowa iść z duchem czasu i ustanowić niezależną interpretację tego, co tradycyjne i warte zapamiętania".

Tomasz Grotnik

ZBiAM

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: marynarka wojenna | Niemcy | III rzesza

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje