Reklama

Modernizacja Leopardów 2PL. "Zastrzeżone", "Poufne" lub "Tajne"

Modernizacja Leopardów z każdym miesiącem łapie większe opóźnienia /st.chor. Rafał Mniedło /domena publiczna

Na stronach Kancelarii Sejmu opublikowano odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na interpelację poselską dotyczącą umowy na modernizację czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL.

Reklama

Autorem interpelacji była grupa posłów reprezentujących Koło Parlamentarne Polska 2050. Pytania do resortu obrony skierowano 12 kwietnia bieżącego roku. Była ona wynikiem opublikowania informacji Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego ZM "Bumar-Łabędy" S.A. w sprawie nieprawidłowości w sposobie realizacji umowy na modernizację czołgów. W interpelacji posłowie skierowali do resortu 36 pytań.

Reklama

Enigmatycznej odpowiedzi udzielił tradycyjnie wiceminister Wojciech Skurkiewicz. Wskazał, że dokumentacja techniczna czołgów - w zależności od opisywanego systemu - jest objęta klauzulami: "Zastrzeżone", "Poufne" lub "Tajne". W ramach zobowiązań przyjętych przez stronę polską, na podstawie zawartych umów międzynarodowych, dotyczących pozyskania sprzętu z Bundeswehry, Ministerstwo Obrony Narodowej zobowiązało się do ochrony dokumentacji technicznej czołgów Leopard 2A4. 

Na wykonawcę umowy modernizacji czołgów nałożono obowiązki ochrony informacji niejawnych, poprzez wprowadzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego. Opracowanie dokumentacji technicznej zmodernizowanego czołgu jest przedmiotem umowy na modernizację. Zgodnie z umową na modernizację czołgów Leopard wykonawca udzieli Siłom Zbrojnym RP bezterminowej licencji do dokumentacji technicznej na określonych polach eksploatacji. 

Sposób odbioru kolejnych egzemplarzy zmodernizowanych czołgów został określony w umowie. Ocena należytego wykonania umowy jest prowadzona przez pryzmat jej zapisów - na etapie odbioru kolejnych zadań określonych w harmonogramie. Inspektorat Uzbrojenia prowadzi czynności związane z nadzorem nad realizacją umowy, wynikające zarówno z umowy, w tym wspomnianej Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego, jak i przepisów obowiązującego prawa. 

Czynnościami kontrolnymi objęto także kwestię umowy na tłumaczenie niejawnej dokumentacji technicznej zmodernizowanego czołgu Leopard 2PL. Działania w tej sprawie są prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Zgodnie z deklaracjami Sebastiana Chwałka, Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., w 2020 roku dostarczono do Wojska Polskiego 12 zmodernizowanych czołgów Leopard 2PL. Trafiły one do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej oraz do Ośrodka Szkolenia Leopard. W bieżącym spodziewane jest zakończenie prac przy kolejnych 14. Według prezesa, roczne zdolności wynoszą około 20 sztuk rocznie. Może to oznaczać, że proces modernizacji wydłuży się poza zakładany umową z Inspektoratem Uzbrojenia termin 2023 roku.

Łukasz Pacholski

ZBiAM

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje