Reklama

Gra dwóch resortów

W trakcie przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego bardzo ważne było zgranie sił MSW i wojska.

Reklama

Stan wojenny traktowano jako działanie ostateczne w sytuacji, gdy wyczerpane zostaną wszystkie inne, zwłaszcza polityczne, sposoby rozwiązania kryzysu. Sztab Generalny Wojska Polskiego nie przewidywał bezpośredniej konfrontacji wojska z załogami robotniczymi. Miało ono co najwyżej wspierać działania formacji Milicji Obywatelskiej.

Reklama

Blokada łączności

Taki właśnie punkt widzenia reprezentowali generałowie Wojciech Jaruzelski i Florian Siwicki. Uważali, że rola wojska powinna się ograniczać wyłącznie do ochrony obiektów, działań demonstracyjnych, niezbędnej izolacji rejonu działania sił MO oraz do ich wsparcia logistycznego. Sztab Generalny nie brał udziału w przygotowaniu operacji internowania. Organizował to sztab Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W planowaniu priorytetowo potraktowano: ochronę obiektów państwowych o szczególnym znaczeniu, a także najważniejszych linii komunikacyjnych, zabezpieczenie realizacji przez MSW określonych zadań technicznych związanych z zablokowaniem łączności, osłonę aglomeracji miejskich uznanych za najbardziej zagrożone oraz jednostek MO w toku działań przywracających naruszony porządek publiczny, przejęcie kierowania ruchem lotniczym na obszarze kraju, zabezpieczenie samolotów Aeroklubu PRL i uszczelnienie granicy morskiej państwa. Do wymienionych zadań planowano użyć około 70 tysięcy żołnierzy.

Wojsko chroniło 440 obiektów

Ochroną sił wojskowych objęto 440 obiektów, które wytypowano w porozumieniu z resortem spraw wewnętrznych. Wśród nich znalazły się obiekty łączności, Polskiego Radia i Telewizji, składy rezerw państwowych, zakłady przemysłowe, radzieckie stacje łączności troposferycznej, lotniska i inne obiekty (na przykład urządzenia rurociągu "Przyjaźń", rozdzielnie energii elektrycznej, mennice i wytwórnie papierów wartościowych, rejony przeładunkowe). W Warszawie w sposób szczególny potraktowano budynki zajmowane przez kierownictwa PZPR, rządu PRL, ministerstw Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz arterie komunikacyjne wykorzystywane przez VIP-ów w bieżącej działalności. We wspólnych ustaleniach Sztabu Generalnego WP i sztabu MSW określono w stolicy sektory, w których znajdowały się obiekty wymagające szczególnej ochrony.

Polska Zbrojna

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje